Product LaunchesOptic

Media Kit

Media Kit
Media Kit

Optic CAN - English

Media Kit
Media Kit

Optic CAN - French

Media Kit
Media Kit

Optic - USD

Bikepages

Bikepages
Bikepages

Optic - English

Bikepages
Bikepages

Optic - French

Product Images

Optic C AXS
Optic C AXS

Purple/Silver

Optic C1
Optic C1

Purple/Silver

Optic C2
Optic C2

Green/Black

Optic C2 Women's
Optic C2 Women's

Blue

Optic C3
Optic C3

Charcoal/Black

Optic C3 Women's
Optic C3 Women's

Charcoal/Purple

Optic C
Optic C

Framekit - Purple/Silver

Lifestyle Images

Optic
Optic

Image 1

Optic
Optic

Image 2

Optic
Optic

Image 3

Optic
Optic

Image 4

Optic
Optic

Image 5

Optic
Optic

Image 6

Optic
Optic

Image 7

Optic
Optic

Image 8

Social

Optic
Optic

Big Box 300x250 1 - English/French

Optic
Optic

Big Box 300x250 2 - English/French

Optic
Optic

Leaderboard 728x90 -1 - English/French

Optic
Optic

Leaderboard 728x90 -2 - English/French

Optic
Optic

Narrow Skyscraper 120x600 1 - English/French

Optic
Optic

Narrow Skycraper 120x600 2 - English/French

Optic
Optic

Narrow Skyscraper 120x600 3 - English/French

Optic
Optic

1200x628 Facebook 1 - English/French

Optic
Optic

1200x628 Facebook 2 - English/French

Print

Print Advertising
Print Advertising

Norco Optic Double Page 1 - English/French

Print Advertising
Print Advertising

Norco Optic Double Page 2 - English/French

Print Advertising
Print Advertising

Norco Optic Full Page 1 - English/French

Print Advertising
Print Advertising

Norco Optic Fullpage 2 - English/French

Hang Tags

Hang Tags
Hang Tags

Optic NA - English

Hang Tags
Hang Tags

Optic NA - French

Hang Tags
Hang Tags

Optic - EU